Users who own this game also own:

Valkyria Chronicles II
Valkyria Chronicles II
Valhalla Knights
Valhalla Knights
Eternal Poison
Eternal Poison
Mana Khemia: Student Alliance
Mana Khemia: Student Alliance
Xenosaga Episode II: Jenseits von Gut und Bose
Xenosaga Episode II: Jenseits von Gut und Bose

Users who love this game also love:

Lup Salad DS: Lupupu Cube
Lup Salad DS: Lupupu Cube
Lup Salad Portable Matatabi: Lupupu Cube
Lup Salad Portable Matatabi: Lupupu Cube
Fate/Extra
Fate/Extra
Tokyo Bus Annai
Tokyo Bus Annai
Weiss Schwarz Portable: Boost Schwarz
Weiss Schwarz Portable: Boost Schwarz