Users who own this game also own:

Tomb Raider: Legend
Tomb Raider: Legend
Tomb Raider: Anniversary
Tomb Raider: Anniversary
Castlevania: The Dracula X Chronicles
Castlevania: The Dracula X Chronicles
TwinBee
TwinBee
Gley Lancer
Gley Lancer

Users who love this game also love:

Resident Evil: Survivor
Resident Evil: Survivor
Tomb Raider: Chronicles
Tomb Raider: Chronicles
Street Fighter III: 2nd Impact - Giant Attack
Street Fighter III: 2nd Impact - Giant Attack
Ultimate Mortal Kombat 3
Ultimate Mortal Kombat 3
BlazBlue: Chrono Phantasma
BlazBlue: Chrono Phantasma