Users who own this game also own:

Shin Megami Tensei: Persona 3 FES
Shin Megami Tensei: Persona 3 FES
Arc Rise Fantasia
Arc Rise Fantasia
Tokimeki Memorial 4
Tokimeki Memorial 4
Tales of Eternia
Tales of Eternia
Shin Megami Tensei: Devil Summoner - Soul Hackers
Shin Megami Tensei: Devil Summoner - Soul Hackers

Users who love this game also love:

Tales of Phantasia: Narikiri Dungeon X
Tales of Phantasia: Narikiri Dungeon X
E.X. Troopers
E.X. Troopers
Shin Megami Tensei: Devil Survivor Overclocked
Shin Megami Tensei: Devil Survivor Overclocked
The World Ends with You
The World Ends with You
Tales of the Abyss
Tales of the Abyss