Credits

Ending Theme "Kagami no Yami wo Ugachite" : ArrangementShioda Yukinari
Ending Theme "Kagami no Yami wo Ugachite" : CompositionKurose Keisuke
Ending Theme "Kagami no Yami wo Ugachite" : LyricsKOTOKO
Ending Theme "Kagami no Yami wo Ugachite" : VocalsAsriel
Music CompositionHosoe Shinji
Music CompositionSakamoto Shouichiro
Opening Theme "Shinjitsu e no Chinkonka" : Composed & ArrangemenTatsh
Opening Theme "Shinjitsu e no Chinkonka" : Composition & ArrangemenTatsh
Opening Theme "Shinjitsu e no Chinkonka" : Vocals & LyricsAyane
Opening Theme "Shinjitsu e no Chinkonka" : Vocals & LyricsAyane

Contributions

Data and credits for this game contributed by LordAndrew, ZeroMarkenz, ShiroKusanagi, oliist, and BGoldTLE.