Users who own this game also own:

Quake II
Quake II
Final Fantasy X
Final Fantasy X
Resident Evil 2
Resident Evil 2
Pokemon Trading Card Game
Pokemon Trading Card Game
Legend of the River King GBC
Legend of the River King GBC

Users who love this game also love:

Ghost in the Shell
Ghost in the Shell
Little Princess: Maru Oukoku no Ningyou Hime 2
Little Princess: Maru Oukoku no Ningyou Hime 2
Suzumiya Haruhi-Chan no Mahjong
Suzumiya Haruhi-Chan no Mahjong
Shin Megami Tensei: Persona 2 - Innocent Sin
Shin Megami Tensei: Persona 2 - Innocent Sin
ClaDun x2
ClaDun x2