Users who own this game also own:

Xenogears
Xenogears
Eithea
Eithea
10101: "Will" the Starship
10101: "Will" the Starship
Dream Generation: Koi Ka? Shigoto Ka!?
Dream Generation: Koi Ka? Shigoto Ka!?
Prism Court
Prism Court