Users who own this game also own:

Circles, Circles, Circles
Circles, Circles, Circles
Let's Golf
Let's Golf
Bubble Trubble
Bubble Trubble
Archibald's Adventures
Archibald's Adventures
Gold Fever
Gold Fever

Users who love this game also love:

From TV Animation - One Piece: Maboroshi no Grand Line Boukenki!
From TV Animation - One Piece: Maboroshi no Grand Line Boukenki!
U.S.S. John Young
U.S.S. John Young
Smart Kid's Gameclub
Smart Kid's Gameclub
The Dasshutsu Game: Kiken na 5-tsu no Misshitsu
The Dasshutsu Game: Kiken na 5-tsu no Misshitsu
Namco Museum
Namco Museum