Users who own this game also own:

Castlevania Chronicles
Castlevania Chronicles
Final Fantasy VII
Final Fantasy VII
Castlevania: Symphony of the Night
Castlevania: Symphony of the Night
Tomba!
Tomba!
Tetris
Tetris