Users who own this game also own:

Hero of Sparta
Hero of Sparta
Dracula: Undead Awakening
Dracula: Undead Awakening
Pallurikio
Pallurikio
Battle Poker
Battle Poker
Let's Golf
Let's Golf

Users who love this game also love:

Chrono Trigger
Chrono Trigger
Chrono Trigger
Chrono Trigger
Super Mario Bros.
Super Mario Bros.
Pokemon Yellow Version: Special Pikachu Edition
Pokemon Yellow Version: Special Pikachu Edition
Onigiri
Onigiri