Users who own this game also own:

Hero of Sparta
Hero of Sparta
Dracula: Undead Awakening
Dracula: Undead Awakening
Battle Poker
Battle Poker
Let's Golf
Let's Golf
Pallurikio
Pallurikio

Users who love this game also love:

Pokemon Yellow Version: Special Pikachu Edition
Pokemon Yellow Version: Special Pikachu Edition
Moai-Kun
Moai-Kun
Super Mario Bros.
Super Mario Bros.
Chrono Trigger
Chrono Trigger
Onigiri
Onigiri