Users who own this game also own:

Rio
Rio
Hanakisou
Hanakisou
Hip Hop King: Rytmik Edition
Hip Hop King: Rytmik Edition
Disney Sing It: Family Hits
Disney Sing It: Family Hits
Liight
Liight

Users who love this game also love:

Street Racing Syndicate
Street Racing Syndicate
My Animal Centre
My Animal Centre
Monster Bass
Monster Bass
Kawa no Nushi Tsuri 2
Kawa no Nushi Tsuri 2
All Round Hunter
All Round Hunter