Users who own this game also own:

Who's That Flying?!
Who's That Flying?!
Wild ARMs XF
Wild ARMs XF
Shin Megami Tensei: Persona 3 Portable
Shin Megami Tensei: Persona 3 Portable
Zombie Tycoon
Zombie Tycoon
Dissidia: Final Fantasy
Dissidia: Final Fantasy

Users who love this game also love:

LittleBigPlanet
LittleBigPlanet
Monster Hunter Tri
Monster Hunter Tri
Monster Hunter Freedom Unite
Monster Hunter Freedom Unite
Resident Evil 4: Wii Edition
Resident Evil 4: Wii Edition
Dark Arms
Dark Arms