Users who own this game also own:

Virtua Fighter 2
Virtua Fighter 2
NiGHTS Into Dreams...
NiGHTS Into Dreams...
Sega Rally Championship
Sega Rally Championship
Daytona USA
Daytona USA
Panzer Dragoon
Panzer Dragoon

Users who love this game also love:

Final Fantasy VII
Final Fantasy VII
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Guardian Heroes
Guardian Heroes
The Legend of Zelda: The Wind Waker
The Legend of Zelda: The Wind Waker
Super Smash Bros. Melee
Super Smash Bros. Melee