Users who own this game also own:

GunGriffon
GunGriffon
Virtua Fighter 2
Virtua Fighter 2
NiGHTS Into Dreams...
NiGHTS Into Dreams...
Guardian Heroes
Guardian Heroes
Panzer Dragoon
Panzer Dragoon

Users who love this game also love:

Batsugun
Batsugun
Sega Ages: OutRun
Sega Ages: OutRun
Sonic the Hedgehog 3
Sonic the Hedgehog 3
Thunder Force V
Thunder Force V
Akai Katana
Akai Katana