Users who own this game also own:

Virtua Fighter 2
Virtua Fighter 2
Metroid Prime
Metroid Prime
Super Mario Sunshine
Super Mario Sunshine
The Legend of Zelda: The Wind Waker
The Legend of Zelda: The Wind Waker
Sonic the Hedgehog 2
Sonic the Hedgehog 2

Users who love this game also love:

Dragon Warrior VII
Dragon Warrior VII
Duke Nukem
Duke Nukem
Dynasty Warriors
Dynasty Warriors
ECW Hardcore Revolution
ECW Hardcore Revolution
Enemy Zero
Enemy Zero