Users Playing this game are also playing:

Shining Force III
Shining Force III
Star Ocean: The Last Hope
Star Ocean: The Last Hope
Shining the Holy Ark
Shining the Holy Ark
Dragon Force
Dragon Force
Kaeru no Tame ni Kane wa Naru
Kaeru no Tame ni Kane wa Naru

Users who own this game also own:

Final Fantasy VII
Final Fantasy VII
Panzer Dragoon
Panzer Dragoon
NiGHTS Into Dreams...
NiGHTS Into Dreams...
Panzer Dragoon II Zwei
Panzer Dragoon II Zwei
Shenmue
Shenmue

Users who love this game also love:

Chrono Trigger
Chrono Trigger
Super Mario World
Super Mario World
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
Castlevania: Symphony of the Night
Castlevania: Symphony of the Night
Metal Gear Solid
Metal Gear Solid