Users who own this game also own:

Burning Rangers
Burning Rangers
Backgainer: Kakusei-hen "Gainer Tensei"
Backgainer: Kakusei-hen "Gainer Tensei"
Kirby's Return to Dream Land
Kirby's Return to Dream Land
2020 Super Baseball
2020 Super Baseball
Christmas NiGHTS into Dreams...
Christmas NiGHTS into Dreams...

Users who love this game also love:

Tilelicious: Delicious Tiles
Tilelicious: Delicious Tiles
Capcom's Gold Medal Challenge '92
Capcom's Gold Medal Challenge '92
Dokapon DX: Wataru Sekai wa Oni Darake
Dokapon DX: Wataru Sekai wa Oni Darake
Adventure Time: Finn and Jake Investigations
Adventure Time: Finn and Jake Investigations
Iron Tank: The Invasion of Normandy
Iron Tank: The Invasion of Normandy