Users who own this game also own:

Grandia II
Grandia II
Langrisser IV
Langrisser IV
Albert Odyssey: Legend of Eldean
Albert Odyssey: Legend of Eldean
Shining the Holy Ark
Shining the Holy Ark
Panzer Dragoon Saga
Panzer Dragoon Saga