Users who own this game also own:

Enemy Zero
Enemy Zero
Albert Odyssey: Legend of Eldean
Albert Odyssey: Legend of Eldean
Dragon Force
Dragon Force
Skies of Arcadia
Skies of Arcadia
Blue Stinger
Blue Stinger

Users who love this game also love:

Chrono Trigger
Chrono Trigger
Final Fantasy Crystal Chronicles
Final Fantasy Crystal Chronicles
Sonic the Hedgehog 2
Sonic the Hedgehog 2
The Legend of Zelda: The Wind Waker
The Legend of Zelda: The Wind Waker
Mace: The Dark Age
Mace: The Dark Age