Game Box Shots

Guardian Heroes (JP)
JP 01/26/96
Guardian Heroes (US)
US 1996
Guardian Heroes (EU)
EU 1996

GameFAQs Reader Screenshots

Got a Picture?

You can submit screenshots for this game using our Screenshot Submission Form. You can submit box shots or scans for this game using our Box Image Submission Form.