Users who own this game also own:

Virtua Fighter 2
Virtua Fighter 2
Daytona USA
Daytona USA
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
Final Fantasy X
Final Fantasy X
Sonic the Hedgehog 2
Sonic the Hedgehog 2

Users who love this game also love:

Banjo-Tooie
Banjo-Tooie
F-Zero X
F-Zero X
R4: Ridge Racer Type 4
R4: Ridge Racer Type 4
Virtua Cop 2
Virtua Cop 2
Resident Evil 3: Nemesis
Resident Evil 3: Nemesis