Users who own this game also own:

Daytona USA
Daytona USA
Sonic the Hedgehog
Sonic the Hedgehog
Sonic the Hedgehog 2
Sonic the Hedgehog 2
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
Panzer Dragoon
Panzer Dragoon

Users who love this game also love:

Fear Effect
Fear Effect
Mario Kart 64
Mario Kart 64
SoulCalibur
SoulCalibur
WCW/NWO Revenge
WCW/NWO Revenge
Metroid Prime
Metroid Prime