Users who own this game also own:

Final Fantasy IX
Final Fantasy IX
Sonic the Hedgehog 2
Sonic the Hedgehog 2
Final Fantasy VII
Final Fantasy VII
Final Fantasy VIII
Final Fantasy VIII
Final Fantasy Tactics
Final Fantasy Tactics

Users who love this game also love:

Shenmue
Shenmue
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
Xenogears
Xenogears
Sakura Taisen
Sakura Taisen