Users who own this game also own:

Final Fantasy IX
Final Fantasy IX
Final Fantasy X
Final Fantasy X
Final Fantasy VII
Final Fantasy VII
Sonic the Hedgehog 2
Sonic the Hedgehog 2
Final Fantasy VIII
Final Fantasy VIII

Users who love this game also love:

Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
Shenmue
Shenmue
Dragon Quest III
Dragon Quest III
Sakura Taisen 2
Sakura Taisen 2