Users who own this game also own:

Virtua Fighter 2
Virtua Fighter 2
Sonic the Hedgehog
Sonic the Hedgehog
Daytona USA
Daytona USA
The Legend of Zelda: The Wind Waker
The Legend of Zelda: The Wind Waker
Super Mario 64
Super Mario 64

Users who love this game also love:

Die Hard Arcade
Die Hard Arcade
Sega Worldwide Soccer '97
Sega Worldwide Soccer '97
Ultimate Mortal Kombat 3
Ultimate Mortal Kombat 3
Fire ProWrestling S: 6Men Scramble
Fire ProWrestling S: 6Men Scramble
DecAthlete
DecAthlete