Users who own this game also own:

Burning Rangers
Burning Rangers
Enemy Zero
Enemy Zero
D
D
Daytona USA
Daytona USA
Clockwork Knight
Clockwork Knight

Users who love this game also love:

Koroshi no Dress 3
Koroshi no Dress 3
Flame Over
Flame Over
Xenoblade Chronicles X
Xenoblade Chronicles X
Avatar Farm Online
Avatar Farm Online
Doubutsu no Mori
Doubutsu no Mori