Users who own this game also own:

Battle Monsters
Battle Monsters
Clockwork Knight
Clockwork Knight
Christmas NiGHTS into Dreams...
Christmas NiGHTS into Dreams...
Capcom Generation 4
Capcom Generation 4
Clockwork Knight 2
Clockwork Knight 2

Users who love this game also love:

Virtua Cop 2
Virtua Cop 2
Road Rash
Road Rash
Pokemon Omega Ruby
Pokemon Omega Ruby
Virtua Cop
Virtua Cop
Dragon Ball Z: Shin Butouden
Dragon Ball Z: Shin Butouden