Users who own this game also own:

Enemy Zero
Enemy Zero
Shining Force III
Shining Force III
Shining the Holy Ark
Shining the Holy Ark
X-Men vs. Street Fighter
X-Men vs. Street Fighter
Wachenroder
Wachenroder

Users who love this game also love:

Bomberman '94
Bomberman '94
Mario Golf: Advance Tour
Mario Golf: Advance Tour
WWE WrestleMania XIX
WWE WrestleMania XIX
Darius Burst: Another Chronicle
Darius Burst: Another Chronicle
MotoGP 10/11
MotoGP 10/11