Users who own this game also own:

Dragon Force
Dragon Force
Keio Flying Squadron 2
Keio Flying Squadron 2
Enemy Zero
Enemy Zero
Shining Force III
Shining Force III
Shining the Holy Ark
Shining the Holy Ark

Users who love this game also love:

Super Mario Land
Super Mario Land
Equinox
Equinox
Tales of Phantasia
Tales of Phantasia
Bonk's Revenge
Bonk's Revenge
Terraforming
Terraforming