Users who own this game also own:

Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
Gran Turismo
Gran Turismo
Gran Turismo 2
Gran Turismo 2
Mortal Kombat
Mortal Kombat
Sonic the Hedgehog 2
Sonic the Hedgehog 2

Users who love this game also love:

Assault Suit Leynos 2
Assault Suit Leynos 2
Die Hard Arcade
Die Hard Arcade
Panzer Dragoon II Zwei
Panzer Dragoon II Zwei
Virtual-On: Cyber Troopers
Virtual-On: Cyber Troopers
Akumajou Dracula X: Gekka no Yasoukyoku
Akumajou Dracula X: Gekka no Yasoukyoku