Users who own this game also own:

Wachenroder
Wachenroder
Super Tempo
Super Tempo
Dragon Force
Dragon Force
Burning Rangers
Burning Rangers
Enemy Zero
Enemy Zero