Users who own this game also own:

Devil Summoner: Soul Hackers
Devil Summoner: Soul Hackers
Panzer Dragoon
Panzer Dragoon
Shin Megami Tensei: Devil Summoner
Shin Megami Tensei: Devil Summoner
Virtual-On: Cyber Troopers
Virtual-On: Cyber Troopers
Battle Arena Toshinden Remix
Battle Arena Toshinden Remix

Users who love this game also love:

The Journeyman Project Turbo!
The Journeyman Project Turbo!
Gunvari Collection + Time Crisis
Gunvari Collection + Time Crisis
AbalaBurn
AbalaBurn
Moonlight Syndrome
Moonlight Syndrome
Christmas NiGHTS into Dreams...
Christmas NiGHTS into Dreams...