Users who own this game also own:

Sakura Taisen
Sakura Taisen
Sakura Taisen 2
Sakura Taisen 2
Virtual-On: Cyber Troopers
Virtual-On: Cyber Troopers
Devil Summoner: Soul Hackers
Devil Summoner: Soul Hackers
Resident Evil
Resident Evil