Users who own this game also own:

Enemy Zero
Enemy Zero
Grandia
Grandia
Riglord Saga 2
Riglord Saga 2
Virtua Fighter Kids
Virtua Fighter Kids
Ronde
Ronde

Users who love this game also love:

Dark Savior
Dark Savior
Fighting Vipers
Fighting Vipers
Maken X
Maken X
Power Stone
Power Stone
Shining the Holy Ark
Shining the Holy Ark