Users who own this game also own:

Nazo Puyo 2
Nazo Puyo 2
Kaizou Chounin Shubibinman
Kaizou Chounin Shubibinman
Sengoku Mahjong
Sengoku Mahjong
Burai: Hachigyoku no Yuushi Densetsu
Burai: Hachigyoku no Yuushi Densetsu
Lock 'n' Chase
Lock 'n' Chase