Game Box Shots

Shining Wisdom (JP)
JP 08/11/95
Shining Wisdom (EU)
EU 04/07/96
Shining Wisdom (US)
US 06/27/96

GameFAQs Reader Screenshots

Got a Picture?

You can submit screenshots for this game using our Screenshot Submission Form. You can submit box shots or scans for this game using our Box Image Submission Form.