Game Box Shots

Tenchi O Kurau II (JP)
JP 09/06/96

GameFAQs Reader Screenshots

Got a Picture?

You can submit screenshots for this game using our Screenshot Submission Form. You can submit box shots or scans for this game using our Box Image Submission Form.