Users who own this game also own:

Virtua Fighter 2
Virtua Fighter 2
NiGHTS Into Dreams...
NiGHTS Into Dreams...
Daytona USA
Daytona USA
Legend of Oasis
Legend of Oasis
D
D

Users who love this game also love:

Sonic the Hedgehog 2
Sonic the Hedgehog 2
Donkey Kong 64
Donkey Kong 64
Banjo-Kazooie
Banjo-Kazooie
Conker's Bad Fur Day
Conker's Bad Fur Day
Super Mario 64
Super Mario 64