Users who own this game also own:

Shining the Holy Ark
Shining the Holy Ark
NiGHTS Into Dreams...
NiGHTS Into Dreams...
Shenmue
Shenmue
Shining Force III
Shining Force III
Final Fantasy VII
Final Fantasy VII

Users who love this game also love:

Final Fantasy III
Final Fantasy III
The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D
The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D
Panzer Dragoon Saga
Panzer Dragoon Saga
Dragon Quest IX: Sentinels of the Starry Skies
Dragon Quest IX: Sentinels of the Starry Skies
Sakura Taisen
Sakura Taisen