Users who own this game also own:

NiGHTS Into Dreams...
NiGHTS Into Dreams...
Shining Force III
Shining Force III
Shining the Holy Ark
Shining the Holy Ark
Shenmue
Shenmue
Final Fantasy VII
Final Fantasy VII

Users who love this game also love:

Panzer Dragoon Saga
Panzer Dragoon Saga
Final Fantasy III
Final Fantasy III
Dragon Quest IX: Sentinels of the Starry Skies
Dragon Quest IX: Sentinels of the Starry Skies
The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D
The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D
Sakura Taisen
Sakura Taisen