Users who own this game also own:

Shin Megami Tensei: Nocturne
Shin Megami Tensei: Nocturne
Devil Summoner: Soul Hackers
Devil Summoner: Soul Hackers
Shin Megami Tensei: Digital Devil Saga
Shin Megami Tensei: Digital Devil Saga
Shin Megami Tensei: Persona 4
Shin Megami Tensei: Persona 4
Shin Megami Tensei: Digital Devil Saga 2
Shin Megami Tensei: Digital Devil Saga 2

Users who love this game also love:

Xenogears
Xenogears
Shin Megami Tensei II
Shin Megami Tensei II
Chrono Trigger
Chrono Trigger
EarthBound
EarthBound
Shin Megami Tensei
Shin Megami Tensei