Users who own this game also own:

Devil Summoner: Soul Hackers
Devil Summoner: Soul Hackers
Shin Megami Tensei: Devil Summoner
Shin Megami Tensei: Devil Summoner
Final Fantasy X
Final Fantasy X
Final Fantasy X-2
Final Fantasy X-2
Shin Megami Tensei: Nocturne
Shin Megami Tensei: Nocturne

Users who love this game also love:

Hot Shots Golf 2
Hot Shots Golf 2
Soul Blade
Soul Blade
TearRing Saga
TearRing Saga
Sakura Taisen: Atsuki Chishio Ni
Sakura Taisen: Atsuki Chishio Ni
Kirby's Adventure
Kirby's Adventure