Users who own this game also own:

Christmas NiGHTS into Dreams...
Christmas NiGHTS into Dreams...
Dragon Force
Dragon Force
Clockwork Knight 2
Clockwork Knight 2
Capcom Generation 4
Capcom Generation 4
Baldy Land
Baldy Land

Users who love this game also love:

Kabushiki Doujou: The Stock Speculation
Kabushiki Doujou: The Stock Speculation
Disney's Kim Possible 3: Team Possible
Disney's Kim Possible 3: Team Possible
Famista '90
Famista '90
Bratz: Rock Angelz
Bratz: Rock Angelz
Ultraman Club: Teki Kaijuu o Hakken Seyo!
Ultraman Club: Teki Kaijuu o Hakken Seyo!