Users who own this game also own:

Sakura Taisen
Sakura Taisen
Sentimental Graffiti
Sentimental Graffiti
NiGHTS Into Dreams...
NiGHTS Into Dreams...
Sakura Taisen 2
Sakura Taisen 2
Kingdom Hearts
Kingdom Hearts