Users who own this game also own:

Quiz $ Millionaire: Waku Waku Party
Quiz $ Millionaire: Waku Waku Party
Battle Princess of Arcadias
Battle Princess of Arcadias
Cocoto Kart Racer
Cocoto Kart Racer
Ikusa Megami Celeste no Iki Nariko Tsukuri Shinkon Seikatsu
Ikusa Megami Celeste no Iki Nariko Tsukuri Shinkon Seikatsu
Boxing
Boxing

Users who love this game also love:

Castle of Shikigami III
Castle of Shikigami III
ESPN Final Round Golf 2002
ESPN Final Round Golf 2002
FleetCOMM: Operation Vigrior
FleetCOMM: Operation Vigrior
Kabushiki Baibai Trainer: Kabutore! Next
Kabushiki Baibai Trainer: Kabutore! Next
Bomberman Generation
Bomberman Generation