Users who own this game also own:

Amok
Amok
Enemy Zero
Enemy Zero
PGA Tour 97
PGA Tour 97
Tomb Raider (1996)
Tomb Raider (1996)
Slayers Royal
Slayers Royal