Users who own this game also own:

Champion Tennis
Champion Tennis
Orguss
Orguss
Champion Golf
Champion Golf
Serizawa Hachidan no Tsume Shogi
Serizawa Hachidan no Tsume Shogi
Clocks - Famimaga Disk Vol. 4
Clocks - Famimaga Disk Vol. 4

Users who love this game also love:

Paper Mario
Paper Mario
Kamen Rider: Travelers Senki
Kamen Rider: Travelers Senki
Puchinoberu: Zouyo no Nigatsu
Puchinoberu: Zouyo no Nigatsu
Navy Blue '98
Navy Blue '98
Jikkyou Powerful Pro Yakyuu Basic '98
Jikkyou Powerful Pro Yakyuu Basic '98