Users who own this game also own:

Alex Kidd in Miracle World
Alex Kidd in Miracle World
Rambo: First Blood Part II
Rambo: First Blood Part II
Quartet
Quartet
8 Eyes
8 Eyes
Monaco GP
Monaco GP