Users who own this game also own:

Sonic the Hedgehog
Sonic the Hedgehog
Resident Evil 2
Resident Evil 2
Bruce Lee
Bruce Lee
Sonic the Hedgehog 3
Sonic the Hedgehog 3
Sonic & Knuckles
Sonic & Knuckles

Users who love this game also love:

Shining Force
Shining Force
Puchinoberu: Shingaku no Shichigatsu
Puchinoberu: Shingaku no Shichigatsu
Donkey Kong Classics
Donkey Kong Classics
Defense Zone
Defense Zone
River City Ransom
River City Ransom