Users who own this game also own:

After Burner
After Burner
Super Tennis
Super Tennis
Astro Warrior
Astro Warrior
Fushigi no Oshiro Pit Pot
Fushigi no Oshiro Pit Pot
Global Defense
Global Defense

Users who love this game also love:

Nosferatu
Nosferatu
Golvellius: Valley of Doom
Golvellius: Valley of Doom
Miracle Warriors: Seal of the Dark Lord
Miracle Warriors: Seal of the Dark Lord
Alien Syndrome
Alien Syndrome
Streets of Rage
Streets of Rage