Users who own this game also own:

Bank Panic
Bank Panic
Rambo: First Blood Part II
Rambo: First Blood Part II
Transbot
Transbot
After Burner
After Burner
Super Tennis
Super Tennis

Users who love this game also love:

Alex Kidd: High-Tech World
Alex Kidd: High-Tech World
Shining Force
Shining Force
Dark Wizard
Dark Wizard
SD Hiryu no Ken
SD Hiryu no Ken
Yuu Yuu Hakusho: Makyo Toitsusen
Yuu Yuu Hakusho: Makyo Toitsusen