Game Box Shots

The Ottifants (EU)
EU 1993
The Ottifants (Classic) (EU)
EU 1995
The Ottifants (SA)
SA 1995

GameFAQs Reader Screenshots

Got a Picture?

You can submit screenshots for this game using our Screenshot Submission Form. You can submit box shots or scans for this game using our Box Image Submission Form.