Users who own this game also own:

Sonic the Hedgehog 2
Sonic the Hedgehog 2
Sonic the Hedgehog
Sonic the Hedgehog
OutRun
OutRun
Castle of Illusion starring Mickey Mouse
Castle of Illusion starring Mickey Mouse
Shinobi
Shinobi

Users who love this game also love:

Crazy Taxi
Crazy Taxi
Evolution
Evolution
Looney Tunes
Looney Tunes
Panzer Dragoon Saga
Panzer Dragoon Saga
Sega Worldwide Soccer '97
Sega Worldwide Soccer '97