Users who own this game also own:

Golvellius: Valley of Doom
Golvellius: Valley of Doom
Shinobi
Shinobi
Space Harrier
Space Harrier
Alex Kidd in Miracle World
Alex Kidd in Miracle World
Wonder Boy III: The Dragon's Trap
Wonder Boy III: The Dragon's Trap

Users who love this game also love:

Skyblazer
Skyblazer
Astro Boy: Omega Factor
Astro Boy: Omega Factor
Phantasy Star Collection
Phantasy Star Collection
LandStalker
LandStalker
Ninja Spirit
Ninja Spirit