Users who own this game also own:

Shinobi
Shinobi
Sonic the Hedgehog 2
Sonic the Hedgehog 2
Double Dragon
Double Dragon
After Burner
After Burner
Super Mario World
Super Mario World

Users who love this game also love:

Super Mario Bros.
Super Mario Bros.
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
Sonic the Hedgehog
Sonic the Hedgehog
Sonic the Hedgehog 3
Sonic the Hedgehog 3
New Super Mario Bros.
New Super Mario Bros.