Users who own this game also own:

Shinobi
Shinobi
Sonic the Hedgehog 2
Sonic the Hedgehog 2
After Burner
After Burner
Double Dragon
Double Dragon
OutRun
OutRun

Users who love this game also love:

Super Mario Bros.
Super Mario Bros.
Mega Man X
Mega Man X
Sonic the Hedgehog 3
Sonic the Hedgehog 3
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
Sonic the Hedgehog
Sonic the Hedgehog