Users who own this game also own:

Aero The Acro-Bat
Aero The Acro-Bat
Donkey Kong Country
Donkey Kong Country
Super Mario World
Super Mario World
Super Mario Kart
Super Mario Kart
The Legend of Zelda: A Link to the Past
The Legend of Zelda: A Link to the Past

Users who love this game also love:

Super Mario 64
Super Mario 64
Conker's Bad Fur Day
Conker's Bad Fur Day
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Donkey Kong 64
Donkey Kong 64
The Legend of Zelda: Majora's Mask
The Legend of Zelda: Majora's Mask